BETALING EN VOORWAARDEN


Particulieren

De betaling dient contant afgerekend te worden of mits vooruitbetaling. Wij beschikken over een Bancontact terminal.

 

 

Bedrijven/professionelen

Het is mogelijk om een factuur contant te betalen of via overschrijving binnen 14 kalenderdagen.  Bij vertraging in de betaling is er ,van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75. Alle klachten dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.

 

 

Voorschot

Voor meerdaagse behandelingen of bij langere wachttijden brengen wij een voorschot in rekening van minimaal 25% van het totaalbedrag, op deze manier hebben wij onze planning handhaven. Het voorschot wordt in vermindering gebracht bij de eindafrekening.

 

 

BANK- EN BTW GEGEVENS

Bank: AXA
IBAN: BE20 800 222 593 456
BIC: AXA BBE 22
BTW nummer: BE 0832.245.350